Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Цэцэрлэг хотын 11-р сарын агаарын чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2019-06-16 04:42:56

Цэцэрлэг хотын 11-р сарын агаарын

чанарын тойм

 

       Цэцэрлэг хотын агаарын чанарыг агаар бохирдуулагч бодис болох хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исл/NO2/-ийн автомат бус багажаар хэмжин тодорхойлж байна.

       11-р сарын байдлаар агаар бохирдуулагч хүхэрлэг хий (SO2) дундаж агууламж 0.015 мг/м3, хамгийн их агууламж 0.057 мг/м3, азотын давхар ислийн (NO2) дундаж агууламж 0.012 мг/м3, хамгийн их агууламж 0.036 мг/м3, нүүрстөрөгчийн дутуу ис(CO)-лийн дундаж агууламж 1.57мг/м3, хамгийн их агууламж нь 5.80 мг/м3  байсан ба MNS 4585:2016 стандарт харьцуулахад зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давж бохирдсон тохиолдолгүй.

       Энэ сарын агаарын бохирдуулах бодисын сарын дундаж агууламжийг өмнөх оны 11-р сартай харьцуулахад азотын давхар исэл /NO2/-ийн дундаж агууламж буурсан, хүхэрлэг хийн /SO2/ дундаж агууламж өссөн дүнтэй гарсан байна.

Зураг 1. Өмнөх оны 11-р сарын дундаж агууламжтай

 харьцуулав.

Зураг 2. Агаар бохирдуулагч бодис /SO2, NO2/-ийн

11-р сарын явц

 

Зураг 3. Агаар бохирдуулагч бодис /СО/-ийн

11-р сарын явц

AРХАНГАЙ АЙМГИЙН УС, ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ