Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Цэцэрлэг хотын 2-р сарын агаарын чанарын мэдээлэл

Шинэчлэгдсэн: 2020-01-24 17:38:09

Цэцэрлэг хотын агаарын чанарыг агаар бохирдуулагч бодис болох хүхэрлэг хий /SO2/, азотын давхар исл/NO2/-ийн автомат бус багажаар хэмжин тодорхойлж байна.

       02-р сарын байдлаар агаар бохирдуулагч хүхэрлэг хий (SO2) дундаж агууламж 0.046 мг/м3, хамгийн их агууламж 0.327 мг/м3, азотын давхар ислийн (NO2) дундаж агууламж 0.031 мг/м3, хамгийн их агууламж 0.180 мг/м3, нүүрстөрөгчийн дутуу ис(CO)-лийн дундаж агууламж 2.29 мг/м3, хамгийн их агууламж нь 16.31 мг/м3  байсан ба MNS 4585:2016 стандарттай харьцуулахад  нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламж 1.6 дахин бол бусад үзүүлэлтүүд нь зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давж бохирдсон тохиолдолгүй.

       Энэ сарын агаарын бохирдуулах бодисын сарын дундаж агууламжийг өмнөх оны 02-р сартай харьцуулахад азотын давхар исэл /NO2/-ийн болон хүхэрлэг хийн /SO2/ дундаж агууламж өссөн дүнтэй гарсан байна.

Зураг 1. Өмнөх оны 02-р сарын дундаж агууламжтай

 харьцуулав.

Зураг 2. Агаар бохирдуулагч бодис /SO2, NO2/-ийн

02-р сарын явц

Зураг 3. Агаар бохирдуулагч бодис /СО/-ийн

02-р сарын явц

 

AРХАНГАЙ АЙМГИЙН УС, ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ