Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Архангай - Цэцэрлэг хот (Станц: Цэцэрлэг)

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Архангай - Эрдэнэмандал сум (Станц: Эрдэнэмандал)

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Архангай - Төвшрүүлэх сум (Станц: Төвшрүүлэх)

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
хасах

Архангай - Тариат сум (Станц: Тариат)

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
14м/с
хасах

Архангай - Батцэнгэл сум (Харуул: Батцэнгэл)

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Архангай - Булган сум (Харуул: Булган)

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Архангай - Жаргалант сум (Харуул: Жаргалант)

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
13м/с
хасах

Архангай - Өгийнуур сум (Харуул: Өгийнуур)

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Архангай - Өлзийт сум (Харуул: Өлзийт)

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Архангай - Өндөр-Улаан сум (Харуул: Өндөр-Улаан)

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Архангай - Хайрхан сум (Харуул: Хайрхан)

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Архангай - Хангай сум (Харуул: Хангай)

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Архангай - Хашаат сум (Харуул: Хашаат)

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Архангай - Хотонт сум (Харуул: Хотонт)

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Архангай - Цэцэрлэг сум (Харуул: Цэцэрлэг(514))

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
14м/с
хасах

Архангай - Чулуут сум (Харуул: Чулуут)

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
11м/с
хасах

Архангай - Цахир сум (Харуул: Цахир)

Даваа

2019-11-18
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2019-11-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-11-20
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-11-21
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2019-11-22
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
14м/с
хасах