Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Цэцэрлэг

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Эрдэнэмандал

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Төвшрүүлэх

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Тариат

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Батцэнгэл

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Булган

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Жаргалант

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-17 1
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Өгийнуур

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Өлзийт

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Өндөр-Улаан

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хайрхан

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хангай

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Хашаат

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Хотонт

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Цэцэрлэг(514)

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Чулуут

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-17 1
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Цахир

Пүрэв

2018-11-15
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2018-11-16
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2018-11-17
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2018-11-18
Шөнө
-22 -7
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Даваа

2018-11-19
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах