Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Архангай - Цэцэрлэг хот (Станц: Цэцэрлэг)

Бямба

2020-09-26
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Хур тунадас
7м/с
хасах

Архангай - Эрдэнэмандал сум (Станц: Эрдэнэмандал)

Бямба

2020-09-26
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Хур тунадас
7м/с
хасах

Архангай - Төвшрүүлэх сум (Станц: Төвшрүүлэх)

Бямба

2020-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Хур тунадас
6м/с
хасах

Архангай - Тариат сум (Станц: Тариат)

Бямба

2020-09-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Хур тунадас
6м/с
хасах

Архангай - Батцэнгэл сум (Харуул: Батцэнгэл)

Бямба

2020-09-26
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Хур тунадас
6м/с
хасах

Архангай - Булган сум (Харуул: Булган)

Бямба

2020-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Хур тунадас
6м/с
хасах

Архангай - Жаргалант сум (Харуул: Жаргалант)

Бямба

2020-09-26
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
5м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Хур тунадас
5м/с
хасах

Архангай - Өгийнуур сум (Харуул: Өгийнуур)

Бямба

2020-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
5м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Хур тунадас
5м/с
хасах

Архангай - Өлзийт сум (Харуул: Өлзийт)

Бямба

2020-09-26
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Хур тунадас
6м/с
хасах

Архангай - Өндөр-Улаан сум (Харуул: Өндөр-Улаан)

Бямба

2020-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Хур тунадас
6м/с
хасах

Архангай - Хайрхан сум (Харуул: Хайрхан)

Бямба

2020-09-26
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
5м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Хур тунадас
5м/с
хасах

Архангай - Хангай сум (Харуул: Хангай)

Бямба

2020-09-26
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Хур тунадас
5м/с
хасах

Архангай - Хашаат сум (Харуул: Хашаат)

Бямба

2020-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
5м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Хур тунадас
5м/с
хасах

Архангай - Хотонт сум (Харуул: Хотонт)

Бямба

2020-09-26
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Хур тунадас
6м/с
хасах

Архангай - Цэцэрлэг сум (Харуул: Цэцэрлэг(514))

Бямба

2020-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Хур тунадас
6м/с
хасах

Архангай - Чулуут сум (Харуул: Чулуут)

Бямба

2020-09-26
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Хур тунадас
5м/с
хасах

Архангай - Цахир сум (Харуул: Цахир)

Бямба

2020-09-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-09-27
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-09-28
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2020-09-29
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-09-30
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Хур тунадас
5м/с
хасах