Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Архангай - Цэцэрлэг хот (Станц: Цэцэрлэг)

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-16 3
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-14 6
O
CF
Цас
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Архангай - Эрдэнэмандал сум (Станц: Эрдэнэмандал)

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-18 0
O
CF
Цас
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Архангай - Төвшрүүлэх сум (Станц: Төвшрүүлэх)

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-18 0
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Архангай - Тариат сум (Станц: Тариат)

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүл багаснa
4м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Ялимгүй цас
4м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-19 -2
O
CF
Цас
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Архангай - Батцэнгэл сум (Харуул: Батцэнгэл)

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Ялимгүй цас
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-19 -2
O
CF
Цас
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Архангай - Булган сум (Харуул: Булган)

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-18 0
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Архангай - Жаргалант сум (Харуул: Жаргалант)

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүл багаснa
7м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-15 5
O
CF
Цас
4м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Өгийнуур сум (Харуул: Өгийнуур)

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-17 1
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-15 5
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Архангай - Өлзийт сум (Харуул: Өлзийт)

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-25 -13
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-24 -11
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-22 -7
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Архангай - Өндөр-Улаан сум (Харуул: Өндөр-Улаан)

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-16 3
O
CF
Цас
4м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Хайрхан сум (Харуул: Хайрхан)

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-15 5
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Хангай сум (Харуул: Хангай)

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-15 5
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Архангай - Хашаат сум (Харуул: Хашаат)

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-17 1
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-14 6
O
CF
Цас
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Архангай - Хотонт сум (Харуул: Хотонт)

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-16 3
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Архангай - Цэцэрлэг сум (Харуул: Цэцэрлэг(514))

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
4м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-15 5
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Чулуут сум (Харуул: Чулуут)

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-16 3
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Цахир сум (Харуул: Цахир)

Мягмар

2020-02-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Лхагва

2020-02-26
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2020-02-27
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2020-02-28
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Бямба

2020-02-29
Шөнө
-18 0
O
CF
Цас
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах