Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Архангай - Цэцэрлэг хот (Станц: Цэцэрлэг)

Ням

2022-12-11
Шөнө
-17 1
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Архангай - Эрдэнэмандал сум (Станц: Эрдэнэмандал)

Ням

2022-12-11
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Архангай - Төвшрүүлэх сум (Станц: Төвшрүүлэх)

Ням

2022-12-11
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
11м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Архангай - Тариат сум (Станц: Тариат)

Ням

2022-12-11
Шөнө
-25 -13
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Батцэнгэл сум (Харуул: Батцэнгэл)

Ням

2022-12-11
Шөнө
-22 -7
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Булган сум (Харуул: Булган)

Ням

2022-12-11
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Архангай - Жаргалант сум (Харуул: Жаргалант)

Ням

2022-12-11
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
12м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Өгийнуур сум (Харуул: Өгийнуур)

Ням

2022-12-11
Шөнө
-24 -11
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Архангай - Өлзийт сум (Харуул: Өлзийт)

Ням

2022-12-11
Шөнө
-27 -16
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
12м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Архангай - Өндөр-Улаан сум (Харуул: Өндөр-Улаан)

Ням

2022-12-11
Шөнө
-26 -14
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Хайрхан сум (Харуул: Хайрхан)

Ням

2022-12-11
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
14м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Архангай - Хангай сум (Харуул: Хангай)

Ням

2022-12-11
Шөнө
-26 -14
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Хашаат сум (Харуул: Хашаат)

Ням

2022-12-11
Шөнө
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
14м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Архангай - Хотонт сум (Харуул: Хотонт)

Ням

2022-12-11
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
13м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Архангай - Цэцэрлэг сум (Харуул: Цэцэрлэг(514))

Ням

2022-12-11
Шөнө
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
14м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Архангай - Чулуут сум (Харуул: Чулуут)

Ням

2022-12-11
Шөнө
-26 -14
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Ялимгүй цас
14м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
14м/с
хасах

Архангай - Цахир сум (Харуул: Цахир)

Ням

2022-12-11
Шөнө
-25 -13
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2022-12-12
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-12-13
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-12-14
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с

Пүрэв

2022-12-15
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах