Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Архангай - Цэцэрлэг хот (Станц: Цэцэрлэг)

Бямба

2019-09-21
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Эрдэнэмандал сум (Станц: Эрдэнэмандал)

Бямба

2019-09-21
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Төвшрүүлэх сум (Станц: Төвшрүүлэх)

Бямба

2019-09-21
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Тариат сум (Станц: Тариат)

Бямба

2019-09-21
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Батцэнгэл сум (Харуул: Батцэнгэл)

Бямба

2019-09-21
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Булган сум (Харуул: Булган)

Бямба

2019-09-21
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Жаргалант сум (Харуул: Жаргалант)

Бямба

2019-09-21
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Өгийнуур сум (Харуул: Өгийнуур)

Бямба

2019-09-21
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Өлзийт сум (Харуул: Өлзийт)

Бямба

2019-09-21
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Өндөр-Улаан сум (Харуул: Өндөр-Улаан)

Бямба

2019-09-21
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Хайрхан сум (Харуул: Хайрхан)

Бямба

2019-09-21
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Хангай сум (Харуул: Хангай)

Бямба

2019-09-21
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Архангай - Хашаат сум (Харуул: Хашаат)

Бямба

2019-09-21
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Хотонт сум (Харуул: Хотонт)

Бямба

2019-09-21
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Цэцэрлэг сум (Харуул: Цэцэрлэг(514))

Бямба

2019-09-21
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Архангай - Чулуут сум (Харуул: Чулуут)

Бямба

2019-09-21
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Архангай - Цахир сум (Харуул: Цахир)

Бямба

2019-09-21
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2019-09-22
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2019-09-23
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Мягмар

2019-09-24
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2019-09-25
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах