Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Архангай - Цэцэрлэг хот (Станц: Цэцэрлэг)

Баасан

2023-03-31
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-9 15
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-16 3
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Архангай - Эрдэнэмандал сум (Станц: Эрдэнэмандал)

Баасан

2023-03-31
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-10 14
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-15 5
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Архангай - Төвшрүүлэх сум (Станц: Төвшрүүлэх)

Баасан

2023-03-31
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-11 12
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Архангай - Тариат сум (Станц: Тариат)

Баасан

2023-03-31
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-14 6
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-20 -4
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Архангай - Батцэнгэл сум (Харуул: Батцэнгэл)

Баасан

2023-03-31
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-10 14
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Архангай - Булган сум (Харуул: Булган)

Баасан

2023-03-31
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-11 12
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Архангай - Жаргалант сум (Харуул: Жаргалант)

Баасан

2023-03-31
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-10 14
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Архангай - Өгийнуур сум (Харуул: Өгийнуур)

Баасан

2023-03-31
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-8 17
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Архангай - Өлзийт сум (Харуул: Өлзийт)

Баасан

2023-03-31
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-11 12
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Архангай - Өндөр-Улаан сум (Харуул: Өндөр-Улаан)

Баасан

2023-03-31
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-12 10
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-19 -2
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Архангай - Хайрхан сум (Харуул: Хайрхан)

Баасан

2023-03-31
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-9 15
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
11м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Архангай - Хангай сум (Харуул: Хангай)

Баасан

2023-03-31
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-14 6
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-20 -4
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Архангай - Хашаат сум (Харуул: Хашаат)

Баасан

2023-03-31
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-8 17
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Архангай - Хотонт сум (Харуул: Хотонт)

Баасан

2023-03-31
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-10 14
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Архангай - Цэцэрлэг сум (Харуул: Цэцэрлэг(514))

Баасан

2023-03-31
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-9 15
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
12м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах

Архангай - Чулуут сум (Харуул: Чулуут)

Баасан

2023-03-31
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-14 6
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-20 -4
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с
хасах

Архангай - Цахир сум (Харуул: Цахир)

Баасан

2023-03-31
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Бямба

2023-04-01
Шөнө
-15 5
O
CF
Хур тунадас
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
10м/с

Ням

2023-04-02
Шөнө
-24 -11
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2023-04-03
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүл багаснa
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Мягмар

2023-04-04
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
хасах