> Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа

“Цэцэрлэг-Бороо-1” экспедицийн 2017 оны жилийн ажлын тайлан

Шинэчлэгдсэн: 2018-03-20 09:34:17

Архангай аймгийн УЦУОШГ-ын

дэргэдэх “Цэцэрлэг-Бороо-1” экспедицийн

2017  оны жилийн ажлын тайлан

 

 

2017 оны 10 сарын 06                                                                                   Цэцэрлэг хот

 

Нэг. Зохион байгуулалтын талаар

Архангай аймгийн УЦУОШГ-ын дэргэдэх “Цэцэрлэг-Бороо-1” экспедиц нь энэ онд цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ Монгол Улсын  “Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай” хуулийн 6.1.4-р заалт болон Засгийн газрын 2007 оны 96-р тогтоолын заалтуудыг мөрдөн ажиллаж ирлээ. Түүнчлэн “Хөдөлмөрийн тухай”, “Иргэний нисэхийн тухай”, “Ой, хээрийг түймрээс хамгаалах тухай”, “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэнд хяналт тавих тухай” зэрэг хуулиуд, “Нислэг үйлдэх ба хөдөлгөөн удирдах дүрэм” (НХУД) болон холбогдох бусад хууль дүрмийн актуудыг удирдлага болгон ажиллав. Тус экспедиц нь ЦУОШГазрын даргын А/56 тоот дугаар тушаалын дагуу Архангай аймгийн нутаг дэвсгэрт цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хөрсний чийг, хадлан бэлчээр, үр тарианы ургамлын ургац, гадаргын усны түвшинг тэтгэх, ой хээрийн түймрийг унтраахад дэмжлэг үзүүлэн хур тунадас нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг явуулахдаа ЦУОШГ-ын Улсын сүлжээ, уур амьсгалын үйлчилгээний хэлтэст урьдчилан мэдэгдэж, нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчаас харвалт үйлдэх бүрдээ зөвшөөрөл авч үйл ажиллагаа явуулж код, акт, бусад мэдээг цахим сүлжээгээр явуулж байлаа. 

ЦАЗН-х үйл ажиллагаа явуулсан тухай мэдээллийг тухай бүр  www.архангай.tsag-agaar.gov.mn хаягаар тавьж олон нийтэд мэдээлэн үйлчилж байсан.

Цэцэрлэг бороо-1” экспидец нь УЦУОШГ-ын даргын тушаалаар 2017 оны 4 дүгээр сарын 20-ноос эхлэн бэлэн байдлын бэлтгэлийг бүрэн хангаж, бие бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилсон. Үүнд:

 

/Экспидецийн дарга    Ё.Дандарванчиг

                             Зэвсгийн инженер бөгөөд

                           ХХЦАЗН асуудал хариуцсан инженер    С.Мөнхтөр

                                   Экспидецийн техникийн ажилтан     С.Энхтөвшин

               техникийн ажилтан   Н.Сүлд-Эрдэнэ

                 Жолооч       Ш.Лувсан

ХХЦАЗН асуудал хариуцсан инженер, экспидецийн техникийн ажилтан нарыг 5 дугаар сарын 1-нээс эхлэн Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтэст харъяалуулан ажиллуулж байна.

2017 оны 5 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 06 цаг 30 минутаас ноцоох зуухыг Булган сумын Баянбулаг багийн нутаг Улаан хадны даваа / 47 23 27, 101 29 31/-нд ажиллуулж анхны үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Аймгийн засаг даргын өгсөн үүрэг, Цахир сумын засаг даргын хүсэлтээр       2017 оны 06-р сарын 10-наас аймгийн төвд татан авчирсан ноцоох зуухыг Цахир суманд эргүүлэн Н.Сүлд-Эрдэнийн мэдэлд шилжүүлэн 10 сарын 01-ныг хүртэл гэрээ байгуулан ажиллуулж байлаа.

Хоёр.“Цэцэрлэг-Бороо-1” экспедицийн үйл ажиллагааны талаар

Эхний хагас жилд экспедицийн бэлтгэл ажил, өдөр тутмын бэлэн байдлыг бүрэн хангаж, ЦАЗН ажиллагааг 5-дугаар сарын 19-нд эхлүүлэв. Экпедицийн бүрэлдэхүүн хуралдаж газрын гарцийг сайжруулах зорилгоор: 

2017.05.19 өдөр: 19-ны 20 цаг 41 минутанд Цэнхэр сумын Тамир багийн нутаг Өргөөтийн талд отолт хийж 3 ш пуужин, 9 грамм урвалж үүлэнд цацаж нөлөөлөхөд тухайн өдөр үүлний масс сайн, салхи 3-5 м/сек хурдтай, үүлний чиглэл баруун хойноос байв.  290 градусаар тосон угтаж үйлчилэхэд өөрийн аймгийн 16 сум, Өвөрхангайн 3-н сум, Булган аймгийн 5 сумын нутаг дэвсгэрийг хамарч 0.0-9.0 мм тунадас унасан байв. Энэ удаагийн харвалт маш үр дүнтэй болж, газрын гарц эрс сайжирч, зуншлагын байдалд сайнаар нөлөөлөв.

2017.05.31-ны өдөр: 21 цаг 44 минутанд Булган сумын Тамир багийн Гурвын даваанд 3 ш  пуужин буюу 9 гр урвалж үүлэнд цацаж нөлөөлөхөд 13 суманд 0.0-3.0 мм тунадас унасан байв.

2017.06.03-ны өдөр:  20 цаг 14 минутанд Булган сумын Баянбулаг багийн Баянбулаг гэдэг газарт 2 ш пуужин буюу 6 гр урвалж үүлэнд цацаж нөлөөлөхөд Эрдэнэбулганд 0.0 мм тунадас унасан байв.

2017.06.04-ны өдөр: 18 цаг 50 минутанд Цэнхэр сумын Буйлан багийн нутаг Бага өргөөт гэдэг газраас баруунаас зүүн рүү шилжиж байсан конвекцийн үүлэнд 4 ш пуужин буюу 12 гр урвалж цацаж нөлөөлөхөд 3 суманд 0.0-10.0 мм тунадас унасан.

2017.06.10-ны өдөр: 16 цаг 34 минутанд Цэнхэр сумын Тамир багийн нутаг Бага өргөөтийн талд

3 ш пуужин буюу 9 гр урвалж үүлэнд цацаж нөлөөлөхөд 4 суманд 0.0-0.6 мм тунадас унасан байв.

2017.06.15-ны өдөр: 17 цаг 56 минутанд Төвшрүүлэх сумын Улаан толгой багийн Хүрэн хоолой гэдэг газраас 2ш пуужин буюу 6 гр урвалж үүлэнд цацаж нөлөөлөхөд 7 суманд 0.0-3.0 мм тунадас унасан.

2017.06.17-ны өдөр: 08 цаг 51 минутанд  Төвшрүүлэх сумын Улаан толгой багийн Хүрэн хоолой гэдэг газраас 2ш пуужин буюу 6 гр урвалж үүлэнд цацаж нөлөөлөхөд 6 суманд 2.0-6.0 мм тунадас унасан.

2017.06.17-ны өдөр: 17 цаг 25 минутанд Булган сумын Тамир багийн Өндөр хөтөлд 2 ш пуужин буюу 6 гр урвалж  үүлэнд цацаж нөлөөлөхөд 4 суманд 0.0-8.0 мм тунадас унасан.

2017.06.19-ны өдөр: 22 цаг 32 минутанд Төвшрүүлэх сумын Баян-өндөр багийн нутаг Хүрмэн гэдэг газраас 2ш пуужин буюу 6 гр урвалж үүлэнд цацаж нөлөөлөхөд 8 суманд 0.1-0.9 мм тунадас унасан.

2017.06.27-ны өдөр: 22 цаг 37 минутанд Тамир сумын Эрдэнэтолгой багийн нутаг Элстэй гэдэг газраас  2ш пуужин буюу 6 гр урвалж үүлэнд цацаж нөлөөлөхөд уулаараа тунадас орсон байв.

Цэцэрлэг-Бороо-1 экспедиц нь 2017.05.19-нөөс үйл ажиллагаагаа эхэлж нийт 10 удаа үйлчилж 25 ш пуужин 75 гр урвалж зарцуулж 212,2 мм тунадас нэмэгдүүлж оруулсан байна. Мөн Цахир суманд байсан ноцоох зуухыг 3 сард аймгийн төвд татан авч ХХЦАЗН асуудал хариуцсан инженер С.Мөнхтөр, экспидецийн техникийн ажилтан С.Энхтөвшин нарыг сургаж дадлагажуулан бэлэн байдлыг ханган ажилууллаа.

05-р сарын 13, 27нд  06-р сарын 03,09нд Эрдэнэбулганд 4 удаа 9 ш түлш 90 гр урвалж зарцуулж 6,9 мм тунадас оруулахад нөлөөллөө.

06-сарын 10,27-нд Цахир суманд 2 удаа 5 ш түлш 50 гр урвалж зарцуулж 28,6 мм тунадас оруулсан байна. Эндээс үзэхэд Цахир суманд ноцоох зуухыг ажиллуулах нь илүү үр дүнгээ өгч байна. Манай газрын мэдэлд байгаа ноцоох зуух

          2017.05.13-наас үйл ажиллагаа явуулж нийт 6 удаа үүлэнд нөлөөлж 14 ш түлш 140 грамм урвалж зарцуулж 35,5 мм тунадас оруулсан үзүүлэлттэй байна.

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлсөн үйл ажиллагааны эдийн

засгийн тооцоо

                     2017 оны 05-р сарын 19-ны 20 цаг 41 минутаас 20-ны 08 цагийн хооронд Цэнхэр сумын Тамир багийн Өргөөтийн тал / 47 29 164, 101 45 220/-д 10/10 Sc үүлэнд 3 ш пуужин 9 грамм урвалж цацаж үйлчилсний үр дүнд аймгийн Цэцэрлэг сумаас бусад сумдын нутгаар болон Өвөрхангайн 3 сум, Булганы 5 сумын нутаг дэвсгэрт 100%  0.0-9.0 мм хур тунадас унасан. Энэ хур тунадасны 2,8 мм-ийг байгалийн жамаар орсон гэж үзээд нутгийн зүүн, зүүн өмнө талын 12 сумын 3359,0 км/кв талбайд 3,5 мм хур тунадас нэмэгдэн орж 1175650 метр/куб ус 23,5 сая төгрөгийн хурын усыг буулгасан байна.

       2017 оны 05-р сарын 31-ны 21 цаг 44 минутаас 06-р сарын 01-ны 08 цагийн хооронд Булган сумын Тамир багийн Гурвын даваа /47 25 297, 101 20 026/-д 9/9 Sc үүлэнд 3 ш пуужин 9 грамм урвалж цацаж  үйлчилсний үр дүнд аймгийн 13 сумын нутаг дэвсгэрт 0.0-3.0 мм хур тунадас унасан. Энэ хур тунадасны 0.6 мм-ийг байгалийн жамаар орсон гэж үзвэл нутгийн зүүн хэсгээр 8 суманд 100% 1695,7 км/кв талбайд 0,6 мм хур тунадас нэмэгдэн орж 1017420 метр куб/ус 20,3 сая төгрөгийн хурын усыг буулгасан байна.                  

2017 оны 06-р сарын 03-ны 20 цаг 14 минутаас 04-ны 08 цагийн хооронд Булган сумын Баянбулаг багийн Баянбулаг /47 24 415, 101 28 092/ гэх газар Sc 10/10 үүлэнд 2 ш пуужин 6 грамм урвалж цацаж үйлчилсэн.  Эрдэнэбулганд 0,0 мм тунадас орсон үр дүн гараагүй болно.

  Жич:/Өвөрхангай аймгийн Бат-өлзийд-1,0 хужиртад 1,0 хархоринд 0,1 мм хур тунадас орсон байв/

   2017 оны 06-р сарын 04-ны 18 цаг 50 минутаас 05-ны 08 цагийн хооронд Цэнхэр сумын Буйлан багийн нутаг Бага өргөөт /47 28 480, 101 45 030/-д Cb, Cu 9/9 үүлэнд 4 пуужин 12 грамм урвалж цацаж үйлчилсэний үр дүнд 3 сумын нутаг дэвсгэрт 0,0-10,0 мм хур тунадас орсон. Энэ хур тунадасны 0.0 мм байгалийн жамаар орсон гэж үзвэл  Төвшрүүлэхэд 80% буюу 95,1 км/кв, талбайд 10.0 мм хур тунадас нэмэгдэн орж 9510 метр куб/ус 190200 төгрөгийн хурын усыг буулгасан байна.

2017 оны 06-р сарын 10-ны өдрийн 16 цаг 34 минутаас 20 цагийн хооронд Цэнхэр сумын Тамир багийн нутаг Бага өргөөт /47 29 219, 101 45 431/-д Cb. Cu 9/9 үүлэнд 3 ш пуужин 9 грамм урвалж цацаж үйлчилсэний үр дүнд 3 сумын нутаг дэвсгэрт 0.0-0.3 мм хур тунадас орсон. энэ хур тунадасны 0.0 мм-ийг байгалийн жамаар орсон гэж үзвэл зөвхөн Эрдэнэбулганд 1,5 км/кв  талбайд 0,3 мм хур тунадас нэмэгдэн орж 450 метр куб/ус 9,0 мянган төгрөгийн хурын усыг буулгасан байна.

2017 оны 06-р сарын 15-ны өдрийн 17 цаг 56 минутаас 20 цагийн хооронд Төвшрүүлэх сумын Улаан толгой багийн нутаг Хүрэн хоолой /47 25 443, 101 55 30/-д 9/9 Sc үүлэнд 2 ш пуужин 6 грамм урвалж цацаж үйлчилсэний үр дүнд аймгийн 3 сумын нутаг Булганы 2 сум, Өвөрхангайн Хархоринд 0.0-3.0 мм хур тунадас орсон  энэ хур тунадасны 0,2 мм-ийг байгалийн жамаар орсон гэж үзвэл 772,3 км/кв талбайд 0,9 мм хур тунадас нэмэгдэн орж  695070 метр/куб ус 13,9 сая  төгрөгийн хурын усыг буулгасан байна

 

2017 оны 06-р сарын 17-ны өдрийн 08 цаг 51 минутаас 20 цагийн хооронд Төвшрүүлэх сумын Улаан толгой багийн нутаг Хүрэн хоолой /47 26 290, 101 57 351/-д 10/10 Sc үүлэнд 2 ш пуужин 6 грамм урвалж цацаж үйлчилсэний үр дүнд аймгийн 5 сумын нутаг Өвөрхангайн Бат-өлзийд 2.0-6.0 мм хур тунадас унасан энэ хур тунадасны 0.0 мм-ийг байгалийн жамаар орсон гэж үзвэл Батцэнгэл, Өгий-нуурын 50% буюу 261,3 км/кв талбайд бусад сумдын 621,3 км/кв талбайг 100% /нийт 882,6 км/кв-д 3,3 мм хур тунадас нэмэгдэн орж 2912580 метр/куб ус 58,2 сая  төгрөгийн хурын усыг буулгасан байна

2017 оны 06-р сарын 17-ны өдрийн 17 цаг 25 минутаас 20 цагийн хооронд Булган сумын Тамир багийн нутаг Өндөр хөтөл /47 20 523, 101 14 270/-д 8/8 Cb үүлэнд 2 ш пуужин 6 грамм урвалж цацаж үйлчилсэний үр дүнд Эрдэнэбулган, Хашаат, Хужирт, Хархорин сумдын нутгаар 0.0-8.0 мм хур тунадас унасан энэ хур тунадасны 0,0 мм-ийг байгалийн жамаар орсон гэж үзвэл 603,7 км/кв талбайд 4,7 мм хур тунадас нэмэгдэн орж 3 суманд 2837390 метр/куб ус 56,7 сая  төгрөгийн хурын усыг буулгасан байна

2017 оны 06-р сарын 19-ны өдрийн 22 цаг 32 минутаас 20-ны 08 цагийн хооронд Төвшрүүлэх сумын Баян-өндөр багийн нутаг Хүрмэн /47 26 045, 102 03 491/-д 9/9 Cb,Cu үүлний чиглэл З-нээс ирж ЗӨ зүг рүү даяалан шилжиж байгаа үүлэнд 2 ш пуужин 6 грамм урвалж цацаж үйлчилсэний үр дүнд аймгийн 6 сум, Хархорин, Гурванбулаг сумдын нутгаар 0.1-0.9 мм хур тунадас унасан энэ хур тунадасны 0,0 мм-ийг байгалийн жамаар орсон гэж үзвэл Төвшрүүлэх, Хархорины 60% буюу 209,6 км/кв талбайд бусад сумдын 938,4 км/кв талбай /нийт 1148,0 км/кв-д 0,5 мм хур тунадас нэмэгдэн орж 57400 метр/куб ус 1,1 сая  төгрөгийн хурын усыг буулгасан байна

2017 оны 06-р сарын 27-ны өдрийн 22 цаг 37 минутаас 28-ны 08 цагийн хооронд Тамир сумын Эрдэнэтолгой багийн нутаг Элстэй /47 34 542, 101 20 483/-д 9/9 балл Сb,Сu үүлэнд 2 ш пуужин 6 грамм урвалж цацаж үйлчиллээ. Ажиллагааны үр дүн нь уулаараа хур тунадас орсон.

Жич: /Хайрхан суманд 4,0 мм хур тунадас орсон байв./

2017 оны 07 дугаар сар 02-05ны хооронд экспедицийн бүрэлдэхүүн сумдын засаг дарга нарын хүсэлт, аймгийн засаг даргын өгсөн үүргийн дагуу хойд сумдын нутгаар бэлчээрийн ургамлын гарц, зуншлагын байдлыг тандах,ЦАЗНөлөөлөхөөр Чулуут, Хангай, Өндөр-Улаан,Тариат сумдын нутгаар явж ажилласан. Тухайн үед Завхан, Хөвсгөл аймгийн нутгаар ЦАЗН-х боломжтой зураглал байсан бөгөөд манай аймгийн нутгаар үүлэнд нөлөөлөх боломж гараагүй болно. Дээрх сумдын удирдлага нутгийн ард иргэдтэй уулзаж ЦАЗНҮ, ажиллагааны талаар сурталчилж ажиллав. Чулуут, Хангай,Тариат сумдын нутгаар зуншлага дунд зэрэг, Өндөр-Улаан суманд тааруу байгаа нь ажиглагдсан.

Мөн 6 сарын 18нд шөнө Төвшрүүлэх сумын нутагт отолт хийсэн боловч үүлэнд нөлөөлөх боломж үүсээгүй болно. Харин буцах замд Цэнхэр сумын нутагт “Малчин ТВ” сурвалжлагч оператор нартай таарч экспедицийн дарга ЦАЗН-х ажиллагааны талаар ярилцлага өгч үйл ажиллагаагаа сурталчлав.

Аж ахуйн ажил, хангалтын талаар

Экспедицийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй машин техник ( УАЗ-Фургон ), харвах төхөөрөмж бусад багаж хэрэгслүүдийн ажиллагаа хэвийн өдөр тутмын бэлэн байдлыг бүрэн ханган ажиллаж байна. Өмнөх оны үлдэгдэл 16 ш пуужин, 7 ш түлшийг 4 сарын 15-нд халаалттай өрөөнөөс гаргаж зэвсгийн өрөөнд шилжүүлэн байршуулсан болно. Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх бэлтгэл ажлын хүрээнд  Улаанбаатар хотоос JFJ-1a  борооны пуужин 20 ширхэг, ноцоох урвалж 12 ширхэгийг татаж авч мөн  дүрс бичлэгийн аппарат, JPS, гэх мэтийн хэрэгсэлүүдийг ажилд бэлэн болгож ажиллаа. Энэ жил экспидец 10 удаа гарч 25 ширхэг пуужин/75 гр урвалж/,ноцоох зуухыг 6 удаа ажиллуулж 14 ширхэг түлш/140 гр урвалж/ зарцуулсан. Одоогоор үлдэгдэл 11 ширхэг пуужин, ноцоох урвалж 5 ширхэг бэлэн хадгалагдаж байна. Санхүүгийн боломжоос шалтгаалж  4 цэгт ажиллуулдаг хурын хувингийн үйл ажиллагааг зогсоосон болно. Аймгийн засаг даргаас дэмжлэг хүсч 700,0 мянган төгрөгийн шатахууны зардлыг шийдвэрлүүлсэн. Үүнд:

  1. Зарцуулалтын тайлан

 

  • Цалинд                                                           12.395.499 төг
  • Томилолт                                                          1.083.000 төг
  • Шатахуун                                 820 л                 1,279,200 төг                                         
  • Зарцуулсан пуужин                    25ш*335200=8.380.000 төг
  • Шатаасан түлш                            14ш*317500=4.445.000 төг
  • Харилцаа холбоо,утас                       5сар*5000=25.000 төг
  • Нийт                                                                     27.607.699 төг

           

 

Дүгнэлт:

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг 2017 оны 5,6,7 сард Архангай аймгийн Булган, Цахир,Төвшрүүлэх, Хотонт, Өгийнуур, Цэнхэр сумдуудаар хур тунадас нэмэгдүүлэх, газар тариалан болон бэлчээрийн ургамлын ургацыг нэмэгдүүлж, гадаргын ус, усан сангийн нөөцийг тэтгэх, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, унтраах зорилгоор нийт 10 удаа үйл ажиллагаа явуулж 25 пуужин 75гр урвалж, ноцоох зуух 6 удаа ажиллуулж 14ш түлш шатааж 140 гр урвалж зарцуулж цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа явууллаа. Мөн тандалт судалгааны ажлыг Чулуут, Өндөр-улаан, Тариат, Хангай, сумдад хийлээ.

 5, 6-р сард  цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагааг аймгийнхаа нутаг дэвсгэрт нөхцөл бүрдсэн үед тасралтгүй явуулсан боловч ихээхэн хэмжээний нутаг дэвсгэрийг хамарсан үүлгүй, үүл болон агаар дахь услагын хэмжээ бага, халуун хуурай салхитай, агаарын температур 30 градусаас дээш, хөрсөнд 40-50 градусаас дээш олон хоногоор үргэлжилж, газрын гадарга их хэмжээгээр чийгээ алдан халсаны улмаас үүл тал газарлуугаа түрэн орж ирж чадахгүй ууландаа саринах явдал олон байлаа. Хэдий тийм боловч хур тунадасны хэмжээг зохих түвшинд нэмэгдүүлж, таримал болон бэлчээрийн ургацанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаа. Архангай аймгийн нийт  нутгаар бэлчээрийн ургамлын ургацын хэмжээ 5-р сарын 25-ны байдлаар   0,2-0,9 ц/га , 6-р сард ургац 0,1-2,1 ц/га , 7-р сарын 25-ны байдлаар ургац 0,2- 2,5 ц/га , 8-р сарын 25-ны байдлаар  0,4 -3,6 ц/га  байна. Өмнөх жилтэй харьцуулахад 0,6- 7,6 ц/ га –аар буурсан байна.

2017 онд нийт 10 удаа гарч цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулсан. Ажиллагааны 8 нь үр дүнтэй болж нийт 8557.9 км2 талбайд 870547.0 м3 ус оруулж 147.3 сая төгрөгний  цэвэр ашигтай ажилласан байна.

                                                                  ТАЙЛАН БИЧСЭН:           

                       ХХЦАЗН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР....................... С.МӨНХТӨР

                 ХААЦУ-ЫН ЕРӨНХИЙ ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР ..................... Н.ГАЛДИГМАА

                                                      ТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН........................С.ЭНХТӨВШИН

 

                                                                          ХЯНАСАН:    

          ЭКСПИДЕЦИЙН ДАРГА..........................................................Ё.ДАНДАРВАНЧИГ

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
“Цэцэрлэг-Бороо-1” экспедицийн 2017 оны жилийн ажлын тайлан 2017-11-03 2018-03-20 77
ЦАЗНҮА-2017-06-03 №3 2017-07-27 2018-03-18 147
ЦАЗНҮА-2017-06-04 №4 2017-07-27 2018-03-19 160
ЦАЗНҮА-2017-06-10 №5 2017-07-27 2018-03-18 128
ЦАЗНҮА-2017-06-15 №6 2017-07-27 2018-03-19 118