> Цаг уурын шинжилгээний мэдээ

САРЫН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ

Шинэчлэгдсэн: 2022-08-15 09:34:34

                                                             07-Р САРЫН ЦАГ АГААРЫН ТОЙМ

Хур тунадас: 02-нд Эрдэнэбулган, Тариат, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл, Булган, Жаргалант, Өлзийт, Хайрхан, Хангай, Цэцэрлэг, Чулуут, Цахир сумдын нутгаар 0.0-3.0 мм, 03-д Эрдэнэбулган, Тариат, Эрдэнэмандал, Төвшрүүлэх, Булган, Жаргалант, Өндөр-Улаан, Хайрхан, Хангай, Хотонт, Цэцэрлэг, Чулуут, Цахир сумдын нутгаар 0.1-18.0 мм, 04-нд нийт нутгаар 4.0-16.0 мм, 06-нд Эрдэнэбулган, Тариат, Эрдэнэмандал, Төвшрүүлэх, Булган, Жаргалант, Өндөр-Улаан, Хайрхан, Хангай, Хотонт, Цэцэрлэг, Чулуут сумдын нутгаар 0.0-3.0 мм, 07-нд Эрдэнэбулган, Тариат, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл, Жаргалант, Өгийнуур, Өндөр-Улаан, Хайрхан, Хангай, Хашаат, Хотонт, Чулуут сумдын нутгаар 0.0-3.0 мм, 08-нд Тариат, Төвшрүүлэх, Жаргалант, Өндөр-Улаан, Чулуут сумдын нутгаар 0.0-1.0 мм, 09-нд Эрдэнэбулган, Тариат, Эрдэнэмандал, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл, Булган, Хангай сумдын нутгаар 0.0-1.0 мм, 10-нд нийт нутгаар 0.6-30.,0 мм, 11-нд нийт нутгаар 0.3-17.0 мм, 12-нд Хангай, Цахираас бусад сумдын нутгаар 0.0-7.0 мм, 13-нд Эрдэнэбулган, Тариат, Эрдэнэмандал, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл, Жаргалант, Хангай сумдын нутгаар 0.0-0.4 мм, 15-нд Чулуутаас бусад сумдын нутгаар 0.3-21.0 мм, 17-нд Тариат сумын нутгаар 0.6 мм, 18-нд Эрдэнэбулган, Булган, Жаргалант, Өлзийт, Хотонт, Чулуут сумдын нутгаар 0.0-5.0 мм, 19-нд нийт нутгаар 0.3-12.0 мм, 20-нд Эрдэнэбулган, Тариат, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл, Булган, Өгийнуур, Өндөр-Улаан, Хангай, Хотонт, Чулуут сумдын нутгаар 0.0-6.0 мм, 21-нд нийт нутгаар 7.0-43.0 мм, 22-нд Эрдэнэбулган, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл, Булган, Жаргалант, Өгийнуур, Өлзийт, Хайрхан, Хашаат, Хотонт, Цэцэрлэг, Чулуут сумдын нутгаар 0.0-13.0 мм, 23-нд Өгийнуур, Хотонтоос бусад сумдын нутгаар 0.0-10.0 мм, 24-нд Эрдэнэбулган, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл, Булган, Жаргалант, Өгийнуур, Өндөр-Улаан, Хангай, Хотонт, Цэцэрлэг, Чулуут сумдын нутгаар 0.2-8.0 мм, 25-нд Эрдэнэбулган, Тариат, Эрдэнэмандал, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл, Булган, Жаргалант, Өлзийт, Өндөр-Улаан, Хангай, Чулуут сумдын нутгаар 0.0-8.0 мм, 26-нд Эрдэнэбулган, Тариат, Эрдэнэмандал, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл, Булган, Жаргалант, Өлзийт, Хайрхан, Хангай, Хашаат, Цэцэрлэг, Чулуут сумдын нутгаар 0.0-13.4 мм, 27-нд Эрдэнэбулган, Тариат, Эрдэнэмандал, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл,  Жаргалант, Өлзийт, Хайрхан, Хангай, Цэцэрлэг, Чулуут, Цахир сумдын нутгаар 0.0-7.0 мм, 28-нд Өндөр-Улаан, Чулуут, Цахираас бусад сумдын нутгаар 0.0-6.0 мм, 29-нд Эрдэнэбулган, Булган, Өлзийт, Чулуут сумдын нутгаар 0.0-1.0 мм, 30-нд Эрдэнэбулган, Төвшрүүлэх, Булган, Хотонт, Цэцэрлэг, Чулуут сумдын нутгаар 0.0-1.0 мм бороо, аадар бороо, дуу цахилгаантай аадар бороо орлоо.

Нийлбэр хур тунадасны хэмжээгээр: Өнгөрсөн сард орсон нийлбэр хур тунадасны хэмжээгээр Эрдэнэмандал, Төвшрүүлэх, Жаргалант, Хайрхан, Цэцэрлэг сумдын нутгаар 101.8-135.6 мм, Булган, Өлзийт, Өндөр-Улаан, Чулуут сумдын нутгаар 86.2-93.9 мм, Эрдэнэбулган, Тариат, Батцэнгэл, Хангай сумдын нутгаар 70.2-76.1 мм, Өгийнуур, Хашаат, Хотонт, Цахир сумдын нутгаар 27.6-43.6 мм хур тунадас орлоо.

Салхи: 01-нд Хангай сумын нутгаар секундэд 11 метр, 02-нд Батцэнгэл, Булган, Өгийнуур, Өндөр-Улаан, Хайрхан, Хангай, Хашаат, Хотонт, Цэцэрлэг, Чулуут, Цахир сумдын нутгаар секундэд 11-22 метр, 03-нд Эрдэнэмандал, Батцэнгэл, Булган, Өлзийт, Хайрхан, Хангай сумдын нутгаар секундэд 11-14 метр, 04-нд Эрдэнэмандал, Батцэнгэл, Хангай, Хашаат, Хотонт, Цэцэрлэг, Цахир сумдын нутгаар секундэд 11-14 метр, 06-нд Эрдэнэмандал, Батцэнгэл, Булган, Жаргалант, Өндөр-Улаан, Хайрхан, Хангай, Хотонт, Цахир сумдын нутгаар секундэд 11-14 метр, 07-нд Тариат, Эрдэнэмандал, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл, Булган, Өлзийт, Хайрхан, Хангай, Хашаат, Хотонт, Цэцэрлэг, Цахир сумдын нутгаар секундэд 11-14 метр, 08-нд Тариат, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл, Булган, Өгийнуур, Хангай, Хашаат, Хотонт, Цэцэрлэг, Цахир сумдын нутгаар секундэд 12-20 метр, 09-нд Төвшрүүлэх, Хайрхан, Хангай, Хотонт сумдын нутгаар секундэд 11-14 метр, 10-нд Тариат, Батцэнгэл, Өлзийт, Өндөр-Улаан, Хайрхан, Хангай, Хотонт, Чулуут, Цахир сумдын нутгаар секундэд 11-14 метр, 11-нд Хотонт сумын нутгаар секундэд 12 метр, 12-нд Булган сумын нутгаар секундэд 11 метр, 13-нд Эрдэнэмандал, Батцэнгэл, Булган, Өндөр-Улаан, Хайрхан, Хангай, Цэцэрлэг, Цахир сумдын нутгаар секундэд 11-13 метр, 14-нд  Эрдэнэмандал, Батцэнгэл, Булган, Хотонт сумдын нутгаар секундэд 12-16 метр, 15-нд Эрдэнэбулган, Эрдэнэмандал, Батцэнгэл, Өлзийт, Өндөр-Улаан, Хайрхан, Хангай, Хотонт, Чулуут сумдын нутгаар секундэд 12-17 метр, 18-нд Эрдэнэмандал, Батцэнгэл, Өгийнуур, Хангай, Хотонт сумдын нутгаар секундэд 11-14 метр, 19-нд Эрдэнэбулган, Тариат, Төвшрүүлэх, Батцэнгэл, Булган, Хайрхан, Хотонт, Цахир сумдын нутгаар секундэд 11-16 метр, 22-нд Эрдэнэмандал, Хайрхан, Хотонт, Цэцэрлэг сумдын нутгаар секундэд 12-18 метр, 23-нд Эрдэнэбулган, Булган, Хангай, Хашаат, Хотонт, Цахир сумдын нутгаар секундэд 12-15 метр, 24-нд Эрдэнэбулган, Эрдэнэмандал, Булган сумдын нутгаар секундэд 14-15 метр, 25-нд Эрдэнэмандал, Батцэнгэл, Хайрхан, Хангай, Хашаат, Хотонт, Цахир сумдын нутгаар секундэд 11-14 метр, 26-нд Булган, Хашаат, Хотонт сумдын нутгаар секундэд 11-13 метр, 27-нд Эрдэнэмандал, Батцэнгэл, Хайрхан, Цэцэрлэг, Цахир сумдын нутгаар секундэд 11-14 метр, 29-нд Эрдэнэбулган, Булган, Хангай сумдын нутгаар секундэд 11-13 метр, 30-нд Батцэнгэл, Булган, Хангай, Хотонт, Цахир сумдын нутгаар секундэд 12-14 метр, 31-нд Хангай сумын нутгаар секундэд 14 метр хүрч ширүүслээ. Бусад хугацаанд нийт нутгаар секундэд 0-10 метр байлаа. 

Агаарын температур:  Нутгийн хойд хэсгээр шөнөдөө 0-11 градус, өдөртөө 7-29 градус, бусад нутгаар шөнөдөө 2-16 градус,  өдөртөө 10-34  градус дулаан байлаа.

                                                                                 Тойм бичсэн:

МҮХ-ийн синоптик инженер С.Мөнхтөр

Харилцах утас: 89069189