Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (3)

Хогийн цэгийн орчмоос (Архангай - Цэцэрлэг хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 12.1 0.0 0.0 0.0 24.1 56.7 440.4 1.5
2014 14.7 0.8 0.0 154.0 24.2 35.5 451.3 0.0
2016 20.2 0.0 0.0 202.1 26.8 27.7 583.3 0.0
Түүхий эдийн зах (Архангай - Цэцэрлэг хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 17.4 0.0 0.0 60.4 24.6 129.1 486.9 1.5
2014 16.5 0.7 0.0 140.0 22.7 35.8 458.9 0.0
2016 12.0 0.0 4.0 80.6 27.5 17.8 609.6 0.0
ЦБ-н ойролцоо (Архангай - Цэцэрлэг хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 20.7 0.8 0.0 150.6 19.0 217.1 294.5 0.0
2014 19.8 0.6 0.0 182.2 21.3 18.4 343.5 0.0
2016 34.6 0.6 11.4 163.8 24.9 35.8 566.1 0.0