Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Цэцэрлэг (Архангай - Цэцэрлэг хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2018.11.7 8 0.011 0.03 -
2018.11.7 14 0.006 0.009 -
2018.11.7 20 0.017 0.036 -
2018.11.12 8 0.014 0.001 -
2018.11.12 14 0.015 0.002 -
2018.11.12 20 0.018 0.027 -
2018.11.13 8 0.009 0.002 -
2018.11.13 14 0.008 0.003 -
2018.11.13 20 0.022 0.023 -
2018.11.14 8 0.016 0.002 -