Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Цэцэрлэг (Архангай - Цэцэрлэг хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.8.12 8 0.018 0.003 -
2019.8.12 20 0.005 0.001 -
2019.8.13 8 0.003 - -
2019.8.14 20 0.003 0.001 -
2019.8.15 20 0.005 0.001 -
2019.8.16 8 0.01 0.001 -
2019.8.16 20 0.003 0.002 -
2019.8.19 8 0.005 0.001 -
2019.8.19 20 0.008 0.003 -