Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Цэцэрлэг (Архангай - Цэцэрлэг хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.24 8 0.012 0.023 -
2019.12.24 14 0.005 0.032 -
2019.12.24 20 0.03 0.062 -
2019.12.25 8 0.005 0.024 -
2019.12.25 14 0.007 0.011 -
2019.12.25 20 0.018 0.044 -
2019.12.26 8 0.012 0.023 -
2019.12.26 14 0.01 0.025 -
2019.12.26 20 0.024 0.052 -
2019.12.27 8 0.019 0.033 -
2019.12.27 14 0.012 0.002 -
2019.12.27 20 0.021 0.11 -
2019.12.30 8 0.022 0.055 -
2019.12.30 14 0.005 0.001 -
2019.12.30 20 0.039 0.109 -
2019.12.31 8 0.025 0.076 -
2019.12.31 14 0.048 0.057 -
2019.12.31 20 0.064 0.127 -