Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Цэцэрлэг (Архангай - Цэцэрлэг хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2018.9.18 8 0.01 - -
2018.9.18 20 0.003 - -
2018.9.19 8 0.003 - -
2018.9.19 20 0.015 0.001 -
2018.9.20 8 0.003 - -
2018.9.21 8 0.003 0.003 -
2018.9.21 20 0.023 0.001 -
2018.9.24 8 0.01 0.002 -
2018.9.24 20 0.008 0.002 -
2018.9.25 8 0.003 0.002 -