Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Цэцэрлэг (Архангай - Цэцэрлэг хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2018.7.16 8 0.005 0.001 -
2018.7.16 20 0.003 - -
2018.7.17 8 0.008 - -
2018.7.17 20 0.005 0.001 -
2018.7.18 8 0.003 - -
2018.7.18 20 0.008 - -
2018.7.19 8 0.008 0.001 -