Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Цэцэрлэг (Архангай - Цэцэрлэг хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.5.15 8 0.008 0.001 -
2019.5.15 20 0.01 0.002 -
2019.5.16 8 0.008 0.001 -
2019.5.16 20 0.015 0.001 -
2019.5.17 8 0.015 0.001 -
2019.5.17 20 0.02 0.001 -
2019.5.20 8 0.013 0.001 -
2019.5.20 20 0.005 0.001 -
2019.5.21 8 0.013 - -
2019.5.21 20 0.019 - -
2019.5.22 8 0.023 0.001 -