Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Цэцэрлэг (Архангай - Цэцэрлэг хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.1.9 8 0.019 0.002 -
2019.1.9 14 0.011 0.007 -
2019.1.9 20 0.05 0.058 -
2019.1.10 8 0.044 0.094 -
2019.1.10 14 0.015 0.019 -
2019.1.10 20 0.037 0.057 -
2019.1.11 8 0.044 0.069 -
2019.1.11 14 0.014 0.019 -
2019.1.11 20 0.003 0.005 -
2019.1.14 8 0.011 0.012 -
2019.1.14 14 0.005 0.02 -
2019.1.14 20 0.013 0.075 -
2019.1.15 8 0.013 0.128 -
2019.1.15 14 0.011 0.033 -
2019.1.15 20 0.033 0.104 -
2019.1.16 8 0.013 0.128 -