Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Цэцэрлэг (Архангай - Цэцэрлэг хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.3.13 8 0.006 0.001 -
2019.3.13 14 0.002 0.003 -
2019.3.13 20 0.036 0.016 -
2019.3.14 8 0.029 0.016 -
2019.3.14 14 0.005 0.006 -
2019.3.14 20 0.012 0.011 -
2019.3.15 8 0.01 0.002 -
2019.3.15 14 0.003 0.011 -
2019.3.15 20 0.027 0.04 -
2019.3.18 8 0.015 0.046 -
2019.3.18 14 0.008 0.006 -
2019.3.18 20 0.015 0.013 -
2019.3.19 8 0.009 0.012 -
2019.3.19 14 0.007 0.002 -
2019.3.19 20 0.021 0.009 -
2019.3.20 8 0.025 0.013 -