Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Цэцэрлэг (Архангай - Цэцэрлэг хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.7.9 8 0.013 0.002 -
2019.7.9 20 0.005 0.002 -
2019.7.10 8 0.01 0.001 -
2019.7.10 20 0.021 0.001 -
2019.7.16 8 0.034 0.002 -