Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

цэцэрлэг хотын 2022 оны 05 дугаар сарын агаарын чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2022-08-15 21:22:36

Цэцэрлэг хотын агаарын чанарын төлөв байдал

/2022 оны 05 дугаар сар/

Цэцэрлэг хотын агаарын чанарыг УЦУОШТөвийн дэргэдэх “Цэцэрлэг-1” суурин харуулын цэгт  агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2),-ийн агууламжийг өдөрт 3 удаа 20 минутын дундажаар тодорхойлж байна.

2022 оны 05 дугаар сарын Цэцэрлэг хотын агаар дахь агаар бохирдуулах бодисын дундаж агууламжийг өмнөх оны мөн үеийн дундаж агууламжтай харьцуулахад хүхэрлэг хий 2 мкг/м3-ээр буюу 25%-иар их, азотын давхар исэл 6 мкг/м3-ээр буюу 75%-иар их  байлаа.

 

 Бохирдуулах бодисын нэр

Агаарын чанарын стандарт

MNS 4585:2016

Дундаж агууламж, мкг/м3

Хүлцэх агууламж, мкг/м3

2021 оны

05 дугаар сар

2022 оны

05 дугаар сар

Хүхэрлэг хий, SO2

450

             3

5

Азотын давхар исэл, NO2

200

8

14

бага; их;  ↔ ойролцоо түвшинд /±5%/.`

 

Цэцэрлэг хотын дулааны улиралын сүүлийн 4 жилийн гол бохирдуулах бодис тус бүрийн агууламжийг дараах хэсэгт харуулав.

Хүхэрлэг хий (SO2)

Зураг 1. Хүхэрлэг хийн дулааны улиралын сарын

 дундаж агууламж, 2019-2022 он

Цэцэрлэг хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн 2022 оны 05 дугаар сарын дундаж агууламжийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5 мкг/м3 буюу 25%-иар их, АЧС дахь ХА -аас  хэтрээгүй байна  (Зураг 1).

Азотын давхар исэл (NO2)

                                      Зураг 2. Дулааны улирлын азотын давхар ислийн сарын дундаж агууламж, 2019-2022 он

Азотын давхар ислийн 2022 оны 05 дугаар сарын дундаж агууламжийг 2021 оны мөн үетэй харьцуулахад 75%-иар их, АЧС дахь ХА-аас хэтрээгүй байна (Зураг 2).

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ