Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Цэцэрлэг хотын агаарын чанарын төлөв байдал /2022 оны 10 дугаар сар/

Шинэчлэгдсэн: 2022-11-04 15:00:46

        Цэцэрлэг хотын агаарын чанарыг УЦУОШТөвийн дэргэдэх “Цэцэрлэг-1” суурин харуулын цэгт  агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исл(NO2)-ийн агууламжийг өдөрт 3 удаа 20 минутын дундажаар тодорхойлж байна.

        2022 оны 10 дугаар сарын Цэцэрлэг хотын агаар дахь агаар бохирдуулах бодисын дундаж агууламжийг өмнөх оны мөн үеийн дундаж агууламжтай харьцуулахад хүхэрлэг хий  9 мкг/м3 –ээр их, азотын давхар исэл 8 мкг/м3-ээр бага байна.

                                                                              * бага; их;  ↔ ойролцоо түвшинд /±5%/.`

Цэцэрлэг хотын дулааны улиралын сүүлийн 4 жилийн гол бохирдуулах бодис тус бүрийн агууламжийг дараах хэсэгт харуулав.

Хүхэрлэг хий (SO2)

Зураг 1. Хүхэрлэг хийн сарын

 дундаж агууламж, 2019-2022 он

Хүхэрлэг хийн 2022 оны 10 дугаар сарын дундаж агууламжийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 9 мкг/м3-ээр их, АЧС дахь ХА-аас  хэтрээгүй байна.  (Зураг 1)

Азотын давхар исэл (NO2)

                                        Зураг 2. Азотын давхар ислийн сарын

                                дундаж агууламж, 2019-2022 он

Азотын давхар ислийн 2022 оны 10 дугаар сарын дундаж агууламжийг 2021 оны мөн үетэй харьцуулахад 8 мкг/м3-ээр бага, АЧС дахь ХА-аас хэтрээгүй байна.(Зураг 2).

 

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ