Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Эрдэнэбулган сумын агаарын чанарын төлөв байдал /2024 оны 01 дүгээр сар/

Шинэчлэгдсэн: 2024-02-05 16:14:03

 

Эрдэнэбулган сумын агаарын чанарыг УЦУОШТөвийн дэргэдэх “Цэцэрлэг-1” суурин харуулын цэгт  агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2),-ийн агууламжийг өдөрт 3 удаа 20 минутын дундажаар, мөн РМ2,5 РМ10 тоосонцрын агууламжийг автомат багажаар тодорхойлж байна.

2024 оны хүйтний улирлын 01 дүгээр сарын Эрдэнэбулган сумын агаар дахь агаар бохирдуулах бодисын дундаж агууламжийг өмнөх оны мөн үеийн дундаж агууламжтай харьцуулахад хүхэрлэг хий 8 мкг/м3, азотын давхар исэл 57мкг/м3 байлаа. PM2.5 тоосонцрын дундаж агууламж 116.5 мкг/м3, PM10 тоосонцрын дундаж агууламж 146.7 мкг/м3 байна.

Эрдэнэбулган сумын сүүлийн 3 жилийн хүхэрлэг хийн 1 дүгээр сарын дундаж агууламжийг дараах хэсэгт харуулав.

Зураг 1. Хүхэрлэг хийн

 сарын дундаж агууламж, 2022-2024 он

Хүхэрлэг хийн  2024 оны 01 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2023 оны мөн үетэй харьцуулахад 26 мкг/м3 их, АЧС дахь ХА-аас хэтрээгүй байна (Зураг 1).

Эрдэнэбулган сумын сүүлийн 3 жилийн азотын давхар ислийн 1 дүгээр сарын дундаж агууламжийг дараах хэсэгт харуулав.

Зураг 2. Азотын давхар ислийн

 сарын дундаж агууламж, 2022-2024 он

Азотын давхар ислийн 2024 оны 01 дүгээр сарын дундаж агууламжийг 2023 оны мөн үетэй харьцуулахад 26 мкг/м3 их, АЧС дахь ХА-аас хэтрээгүй байна (Зураг 2).

 

РМ2.5 тоосонцор

Зураг 3. РМ2.5 тоосонцорын сарын дундаж агууламж

 

Агаар дахь PM2.5 тоосонцорын 2024 оны 01 дүгээр сарын дундаж агууламж АЧС дахь ХА-аас 1-402 мкг/м3-ээр их буюу 1-9 дахин давсан байна (Зураг 3).

 

 

РМ10 тоосонцор

 

Зураг 4. РМ10 тоосонцорын сарын дундаж агууламж

 

Агаар дахь PM10 тоосонцорын 2024 оны 01 дүгээр сарын дундаж агууламж АЧС дахь ХА-аас 8-444 мкг/м3-ээр их буюу 1.1-5 дахин давсан байна (Зураг 4).

 

 

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ